“Ngôi nhà 2 mặt thoáng” – KS. Lê Quang Trân – Số 44 (HTV7 – 2017)