“Tổ ấm nhiều thế hệ” – KTS. Huỳnh Bình Phương – (VTV3 – 2018)