“Như về từ bình yên” – KTS. Hà Anh Tuấn – Số 8 (VTV3 – 2013)